Ryszard J. Pacer — strona prywatna

Massey travaille
Οἶδα οὐδὲν εἰδώς

Teksty

Gramatyka rządzi myśleniem

W programie 3 Polskiego Radia podano, że brytyjscy naukowcy odkryli, iż język jakim mówimy determinuje w pewnym stopniu nasz światopogląd. Niezawodny Rafał Motriuk, reporter naukowy Trójki informował za czasopismem „Science”:

Eksperci z Uniwersytetu Lancaster badali ludzi mówiących po niemiecku i po angielsku. Już wcześniej podkreślali, że angielska gramatyka częściej skupia się na działaniu, na procesie, a niemiecka na początku i końcu działania.

– Badacze pokazywali więc ochotnikom filmy ukazujące ludzi w trakcie jakiejś czynności, na przykład idących lub biegających. Choć nie zawsze było wiadomo dokąd ci ludzie idą lub biegną, osoby mówiące po niemiecku częściej przypisywały tym czynnościom jakieś celowe działanie – tłumaczy Emily Conover z tygodnika „Science”.

Badania wskazały jednocześnie, że ludziom dwujęzycznym łatwiej jest przeskakiwać z jednego systemu pojmowania świata na drugi.

John LockeJohn Locke: Nieomylnym znakiem umiłowania prawdy jest nieprzyjmowanie żadnych teorii z pewnością większą, niż pozwalają na to dowody, na których się one opierają.

 

Nie jest to może jakaś rewolucja, bo od dawna wiadomo, że język wpływa na sposób myślenia. Jednak na uwagę zasługuje to, że przeprowadzono rzetelne badania.

Kiedy usłyszałem o nich od razu przyszła mi do głowy niezwykła zbieżność ich wyników z systemami filozoficznymi powstającymi w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Czyż nie jest tak, że to Brytyjczycy i Amerykanie skłaniają się ku utylitaryzmowi, a Niemcy raczej ku rozmaicie przedstawianemu determinizmowi i idealizmowi? Na myśl przychodzą mi tacy agielscy myśliciele jak m.in. John Locke, który stworzył podwaliny liberalizmu i zwolennik empiryzmu, David Hume, któremu także bliski był empiryzm i sceptycyzm oraz oraz John Stuart Mill, który z empiryzmu uczynił sztandar swego systemu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Co jest rozumne, jest rzeczywiste; a co jest rzeczywiste, jest rozumne.

 

Co mamy w Niemczech? Idealizm niemiecki: Fichtego, Schelinga i Hegla! Mimo wszystkich różnic między nimi, łączy ich przekonanie o istnieniu obiektywnego ducha, który naturalnie steruje widzialną i niewidzialną rzeczywistością. I do tego „zeitgeist”, duch czasu! Pojęcie dość mętne i rozmaicie rozumiane, ale na pewno sugerujące celowość świata jako jego immanentną cechę.

Jaki wpływ na angielskich i szkockich myślicieli z jednej strony i niemieckich filozofów z drugiej, miała gramatyka ich języków? Wydaje się, że w świetle badań, o których mówił red. Rafał Motriuk mogła mieć decydujące znaczenie.

<< Wróć do poprzedniej strony

O tej stronie

To jest prywatna witryna Ryszarda Pacera. Kilka informacji o tym kim jestem, znaleźć można w zakładce niebanalnie nazwanej O mnie. Z kolei w zakładce Teksty znaleźć można także to co zapowiada.

Wpisy mające datę wcześniejszą niż 22 września 2012 roku, to artykuły mojego autorstwa opublikowane w różnych gazetach i… ;-) czasopismach.

Tytuły wydawnictw, w których artykuły były pierwotnie publikowane, podane są na końcu tekstów. Ilustrowane są oryginalnymi zdjęciami i ilustracjami, o ile było to możliwe, a ich autorzy zgodzili się na to. W innych przypadkach ilustracje mogą pochodzić z powszechnie dostępnych w sieci kolekcji zdjęć i ilustracji dopuszczających kopiowanie.

Słowo o szablonie i fontach

Witryna zbudowana jest z Get Simple i zabójczo prostego, responsywnego szablonu Skeleton. Wykorzystałem także fragment kodu szablonu Wordsworth i ten slider.

Użyłem czterech krojów pisma:

  • IM Fell English – jako głównego kroju.
  • Promocyja – na prawej szpalcie, zwanej powszechnie sidebarem, w podtytule Na marginesie użyłem tego przepięknego fontu.
  • Lato – we wszystkich formularzach, przyciskach itp. miejscach, gdzie brak szeryfów jest wskazany.
  • Courier New – jest wszędzie tam, gdzie będzie potrzeba użycia tekstu w trybie równych odstępów między literami np. przy zapisie kodu co mi się niezmiennie kojarzy ze starą dobrą maszyną do pisania.